Vinpocetine 10 mg / 90 Softgels ( Puritan ‘s pride )

Vinpocetine 10 mg / 90 Softgels ( Puritan ‘s pride )

ราคา 690 บาท

ปัญหาเรื่องอาการปวดไมเกรน บรรเทา อาการวิงเวียนมึนหัว รวมถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคหูหรือตาที่เกิดจากเลือด ไปเลี้ยงไม่พอ ได้แก่ โรคความจำเสื่อม, อาการพูดไม่ได้เพราะสมองพิการ (aphasia), ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว (apraxia), เวียนศีรษะ (dizziness), ปวดศีรษะ, ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว (disorder of locomotion) มีการนำไปใช้กับผู้ป่วยสำหรับรายที่มีอาการชักเกร็ง ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ โดยมีการนำไปรักษา ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดในสมอง และความบกพร่องทางด้านความทรงจำที่เกี่ยวเนื่องกับอายุหรือวัยที่เพิ่มขึ้นกันเป็นจำนวนมากในต่างประเทศ

Vinpocetine-10-mg puritan pride Vinpocetine เป็นสารอนุพันธ์แอลคาลอยด์กึ่งสังเคราะห์ เป็นยาบำรุงสมอง ทำงานโดยเพิ่มปริมาณสารเคมีในสมอง (neurochemicals) ไม่ว่าจะเป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitters)เอนไซม์ (enzymes) และฮอร์โมน (hormones) มีข้อบ่งใช้สำหรับ Cerebral Insufficiency (ปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ) โดยไปทำหน้าที่ช่วยเพิ่มประมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง เพิ่มการขนส่งและการลำเลียงกลูโคสเข้าสู่สมอง และเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทอะซีติลโคลีน โดพามีน, serotonin เพิ่มระดับเอทีพีและช่วยเพิ่มการผลิตของสารสื่อประสาทที่สำคัญ ฝั่งยุโรปตะวันออกมีการใช้ยานี้รักษาความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดในสมอง และความบกพร่องทางด้านความทรงจำที่เกี่ยวเนื่องกับอายุหรือวัยที่เพิ่มขึ้น สารชนิดนี้มีการจำหน่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลกในลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร

Vinpocetine-10-mg puritan pride Vinpocetine is a man-made chemical resembling a substance found in the periwinkle plant Vinca minor. People use it as medicine.

Vinpocetine production requires considerable laboratory work, stretching the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) definition of a dietary supplement. Vinpocetine is sold by prescription in Germany under the brand name Cavinton. It has also been referred to generically as cavinton. Although website advertising claims that “more than a hundred” safety and effectiveness studies have been funded by the Hungarian manufacturer Gedeon Richter, few double-blind controlled clinical studies have been published. Double-blind controlled clinical studies are considered the gold standard for establishing safety and effectiveness.

Vinpocetine-10-mg puritan pride

Because some people think vinpocetine might improve blood flow to the brain, it is used for enhancing memory and preventing Alzheimer’s disease and other conditions that harm learning, memory, and information processing skills as people age.

Vinpocetine is also used for preventing and reducing the chance of disability and death from ischemic stroke. This is the type of stroke that occurs when a blood clot stops blood flow in the brain, causing brain cells (neurons) to die because they are not receiving oxygen. People try vinpocetine for preventing and treating stroke right after it happens because they think vinpocetine might help keep blood from clotting and might also protect neurons against the harmful effects of oxygen deprivation.

Other uses for vinpocetine include treating symptoms of menopause, chronic fatigue syndrome (CFS), and seizure disorders; and preventing motion sickness.

Used in Europe for years, Vinpocetine is a chemically distinct substance, known as an alkaloid.

No Artificial Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish, Sodium Free.

Supplement Facts

Serving Size 1 Softgel

Amount Per Serving % Daily Value

Vinpocetine 10 mg *

*Daily Value not established.
Directions: For adults, take one (1) softgel three times daily, preferably with meals.

Other Ingredients: Gelatin, Soy Lecithin, Soybean Oil, Vegetable Glycerin, Yellow Beeswax, Titanium Dioxide Color.

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.